Jak napisać biznes plan?

Napisanie biznes planu wymaga przygotowania oraz pracy. Biznes plan jest ważnym dokumentem dla każdej firmy. Opisuje on stan obecny oraz plany, zawiera dokładną analizę SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia – skrót pochodzi od nazwy w języku angielskim), czyli opis tego, co niesie szanse, ryzyka, zagrożenia oraz pozwala się rozwijać. Bez takiego opisu firma nie dostanie kredytu i nie rozwinie swojego potencjału. Biznes plan pozwala zadbać o planowanie biznesów prowadzonych przez firmę. Powinien on być napisany profesjonalnym językiem, ale nie bełkotem ekonomicznym. Opisuje on pomysł na biznes oraz sposób realizowania działalności gospodarczej. Biznes plan nadaje firmie wiarygodność oraz pozwala zaprezentować się inwestorom oraz bankowi. Biznes plan musi mieć wprowadzenie opisujące zamierzenia firmy oraz plan jej działania. Jest to skrócona historia funkcjonowania firmy. Następnie opisuje się produkt lub usługę, ich mocne strony oraz plany mówiące, w jaki sposób firma będzie rozwijana. Warto spisać plan marketingowy, finanse, rozwój. Opisuje się także otoczenie, w jakim firma będzie działała. Konkurencja i klienci muszą być opisani oraz rozpoznani. Nie wolno lekceważyć ich potencjału, zawsze należy się z nimi liczyć. Następnie należy opisać strategię marketingową, która pozwoli firmie odnieść sukces i zdobyć pieniądze. Inwestorzy sprawdzają, w jaki sposób ich usługa lub produkt sprawdzą się na rynku, czy mają szansę na sukces. Budżet powinien być skonstruowany oraz opisany realnie i zgodnie ze stanem faktycznym. Opisz także sposób sprzedaży, czyli dystrybucję produktu lub promowanie usług danej firmy. Pokaż, że biznes plan jest konkretnym, przemyślanym oraz spójnym dokumentem, który pozwoli prowadzić działania biznesowe dobrze, efektywnie oraz z zyskiem dla wielu osób.

Podsumowując, dobrze napisany biznes plan jest przepustką do świata biznesu i o tym koniecznie należy pamiętać. Bank przeczyta biznes plan uważnie, konkurencja nie zostawi na nim suchej nitki. A to jest przecież dokument dla Ciebie – on jest busolą firmy, jej strategią, taktyką oraz biblią, czyli Pismem Świętym. Biznes plan pisze się dla wielu osób oraz na wiele lat. Nie wolno pisać go byle jak oraz w jeden wieczór. Jeśli sami nie umiemy napisać biznes planu to zwróćmy się do specjalistów z prośbą o jego napisanie dla nas, jednak to my dajmy im wszelkie wytyczne.

1 8 9 10